روی حیله و تزویر کامیون قهرمان Game


Loading...
Like14 Dislike14

روی حیله و تزویر کامیون قهرمان Description

Rating:   50% with 28 votes
روی حیله و تزویر کامیون قهرمان - بازی های مسابقه ماشین - بازی های ماشین

روی حیله و تزویر کامیون قهرمان یک بازی مسابقه ای است. سوار کامیون خود را که در مسیر زمین مرگبار، مرور همه از تپه ها و دامنه های بدون توفنده کامیون خود را. پایان بازی در اسرع وقت دلیل این که شما فقط یک مقدار محدود از زمان داشته باشد. تکمیل سطوح قبل از تایمر در غیر این صورت کامل این ها 'بازی بیش از. استفاده از نیترو به عنوان یک افزایش سرعت به ضرب و شتم کلید clock.Arrows به حرکت

Share your روی حیله و تزویر کامیون قهرمان tips and tricks!