کامیون حمل و نقل Game


Loading...
Like18 Dislike9

کامیون حمل و نقل Description

Rating:   66.67% with 27 votes
کامیون حمل و نقل - بازی های مسابقه ماشین - بازی های ماشین

حمل و نقل کامیون بازی رانندگی است. شما این کار را از راننده تحویل داده اند را شده است و شما باید به مقصد در حمل و نقل کامیون رها کردن بارهای سیمان، چوب، و سایر مواد سنگین! رانندگی کامیون شما بر روی زمین خائنانه و مطمئن شوید که به از دست دادن محموله بیش از حد نیست. شما همچنین افزایش استفاده از نیترو داشته باشند، اما مراقب باشید زمانی که شما از آن استفاده کنید! استفاده از کلید های arrow به رانندگی کنید. نوار را فشار دهید فضا برای تقویت کننده. مطبوعات X ترمز.

Share your کامیون حمل و نقل tips and tricks!