ترانسفورماتور بازی: محافظت از تاج و تخت شهر Game


Loading...
Like236 Dislike83

ترانسفورماتور بازی: محافظت از تاج و تخت شهر Description

Rating:   73.98% with 319 votes
ترانسفورماتور بازی: محافظت از تاج و تخت شهر -  - بازی های ماشین

آنها ترانسفورماتور در لباس مبدل هستند، اما باید خود را برای محافظت از تاج و تخت شهر از Decepticons حال سقوط از آسمان را نشان می دهد، گرفتن دشمنان. زرد Autobot ها زنبورعسل، به Strongarm قدرتمند، سریعترین از همه آنها را به نام پهلو زدن و یا حتی Grimlock به، همه در دسترس انتخاب شود، تنها یک در یک زمان اما به اولین انتخاب محدود نمی شود، برای حمله به خائنانی و دفاع از شهر. آنها مطلع قفس در داخل و دان؟ تی اجازه انسان توسط این جنگ که به آنها آمد ناخوانده و به نظر می رسد بیش از حد طولانی است. با استفاده از ماوس به ساقه و کلید های WASD به حرکت می کند.

Share your ترانسفورماتور بازی: محافظت از تاج و تخت شهر tips and tricks!