ترانسفورماتور بازی: زنبورعسل انفجار Game

Like173 Dislike58

ترانسفورماتور بازی: زنبورعسل انفجار Description

Rating:   74.89% with 231 votes
ترانسفورماتور بازی: زنبورعسل انفجار -  - بازی های ماشین

ترانسفورماتور باید قهرمانان اصلی باشد زمانی که شما در حال صحبت کردن در مورد بازی های ربات. این دستگاه شگفت انگیز معروف با توانایی های خود را از تبدیل اتومبیل به مبارزه با روبات های باور نکردنی! زنبورعسل یکی از این ربات است که با سلاح های خود یادآوری سوسک در مرد عنکبوتی شناخته شده است.

Share your ترانسفورماتور بازی: زنبورعسل انفجار tips and tricks!