ترانسفورماتور بازی: نبرد برای ماتریس Game

Like194 Dislike83

ترانسفورماتور بازی: نبرد برای ماتریس Description

Rating:   70.04% with 277 votes
ترانسفورماتور بازی: نبرد برای ماتریس -  - بازی های ماشین

بازی به عنوان Optimus نخست و یا زنبورعسل و نابود کردن تمام Decepticons را! جمع آوری سلاح های متناوب، مهمات، امتیاز جایزه و سلامت در طول راه برای افزایش گیم پلی.

Share your ترانسفورماتور بازی: نبرد برای ماتریس tips and tricks!