ترانسفورماتور بازی: نبرد برای ENERGON Game


Loading...
Like133 Dislike57

ترانسفورماتور بازی: نبرد برای ENERGON Description

Rating:   70% with 190 votes
ترانسفورماتور بازی: نبرد برای ENERGON -  - بازی های ماشین

تست قدرت از دیوار ها 'خرد کردن حملات در این بازی. استفاده از دیوار ها 'انفجار به نابود Eradicons از محدوده طولانی و توپ مخرب برای تاثیر برد کوتاه برای از بین بردن هر درب.

Share your ترانسفورماتور بازی: نبرد برای ENERGON tips and tricks!