آموزش دیوانگی رانندگی Game


Loading...
Like242 Dislike45

آموزش دیوانگی رانندگی Description

Rating:   84.32% with 287 votes
آموزش دیوانگی رانندگی - Other Games - بازی های ماشین

دیوانگی آموزش رانندگی بازی رانندگی است. کنترل یک قطار است که واقعا کار آسان نیست، به ویژه هنگامی که راه آهن روی حیله و تزویر است، چرا که مسافران دوست ندارم متزلزل بیش از حد. بنابراین در این بازی سرگرم کننده شما باید به آنها را به مقصد خود هموار، در غیر این صورت آنها نمی خواهند برای سوار شدن پرداخت. استفاده از پول شما کسب درآمد در هر سطح به خرید برخی از ارتقاء بسیار جذاب است که عملکرد خود را در بازی بهبود بخشد. هشت سطح شدید برای شما برای لذت بردن وجود دارد. آیا زمان فوق العاده بازی دیوانگی آموزش رانندگی! استفاده از موس خود را.

Share your آموزش دیوانگی رانندگی tips and tricks!