پارکینگ تریلر Game

Like18 Dislike2

پارکینگ تریلر Description

Rating:   90% with 20 votes
پارکینگ تریلر - بازی های پارکینگ خودرو - بازی های ماشین

پارکینگ تریلر: ما خوشحالیم که شما آخرین بازی پارکینگ ما نشان می دهد. رانندگی ماشین قدرتمند خود را از طریق شهرستان و پیدا کردن نقطه مناسب برای پارکینگ. همچنین شما می توانید یک تریلر متصل گاهی اوقات و پارکینگ بسیار دشوار می شود. در صورتی که تی تردید به شما سقوط سخت برای شما کافی نیست، در جاده ها از اتومبیل های دیگر که دان هستند. سعی کنید به پایان برساند این بازی، و شما به عنوان یک راننده پارکینگ درست شناخته شده است.

Share your پارکینگ تریلر tips and tricks!