مشکل ترافیک Game


Loading...
Like66 Dislike12

مشکل ترافیک Description

Rating:   84.62% with 78 votes
مشکل ترافیک - Other Games - بازی های ماشین

ترافیک شهرستان سنگین است و باعث ترافیک و تصادف با خودرو! کنترل بر روی چراغ های ترافیک را برای هدایت اتومبیل به ایمنی. مراقب باشید و به تماشای متر استرس - اگر آن را بیش از حد بالا، تصادف خطرناک به زودی به دنبال خواهد داشت!

Share your مشکل ترافیک tips and tricks!