ترافیک اسلم آرنا Game


Loading...
Like100 Dislike25

ترافیک اسلم آرنا Description

Rating:   80% with 125 votes
ترافیک اسلم آرنا - بازی های مسابقه ماشین - بازی های ماشین

چنگ زدن به کلاه ایمنی و جفت های مورد علاقه خود را از دستکش رانندگی. این است که هیچ اتومبیل سپر نیست! استفاده از کلید های arrow به درایو و هدایت. استفاده از کلید X برای نیترو و نوار فضا به رانش. استفاده از کلید z است که به دنبال کلید back.Arrow - درایو. X - نیترو. نوار فضا - رانش.

Share your ترافیک اسلم آرنا tips and tricks!