تراکتور آزمایشی 2 Game

Like100 Dislike60

تراکتور آزمایشی 2 Description

Rating:   62.5% with 160 votes
تراکتور آزمایشی 2 - Other Games - بازی های ماشین

بازی به عنوان یک کشاورز که کردم از کار روزانه، در مزرعه خسته می شوند. پرش به یکی از تراکتور خود را و تست تراکتور صوفس (جاده) قابلیت های. رانندگی بیش از کوه ها، تپه، سنگ و سایر موانع به چالش کشیدن. رمز عبور رودخانه ها و تله های مختلف در راه خود را. مراقب باشید و نگه داشتن تراکتور و متعادل کننده شده تمام راه را برای به دست آوردن ایمنی به پایان بدون کوه در می رم over.Use کلید های arrow به رانندگی و تعادل تراکتور.

Share your تراکتور آزمایشی 2 tips and tricks!