پارکینگ تراکتور Game


Loading...
Like5 Dislike0

پارکینگ تراکتور Description

Rating:   100% with 5 votes
پارکینگ تراکتور - بازی های پارکینگ خودرو - بازی های ماشین

نشان دادن مهارت های پارکینگ خود را در یک بازی سرد و چالش برانگیز است که ما برای همه شما ایجاد شد! رانندگی تراکتور و پارک آن را کاملا در جای مناسب! آیا از موانع در راه خود را از ضربه نیست و یا شما زندگی از دست بدهند! هنگامی که شما از زندگی هستید، بازی تمام میشود! این بازی دارای ده سطح. برای برنده شدن یک سطح و به یکی از جدید، شما باید تراکتور در مدت زمان داده شده پارک! موفق باشید! استفاده از کلید های arrow به رانندگی کنید.

Share your پارکینگ تراکتور tips and tricks!