آهنگ مسابقه Game


Loading...
Like41 Dislike16

آهنگ مسابقه Description

Rating:   71.93% with 57 votes
آهنگ مسابقه - بازی های مسابقه ماشین - بازی های ماشین

این بازی همه چیز در مورد آزمون مهارت های رانندگی خود را در یک محیط مسیر دید پرنده است. این ویژگی های آهنگ های با منحنی های خوب طراحی شده به طوری که شما احساس به چالش کشیده در حالی که بازی. تنظیم بهترین زمان ممکن برای واجد شرایط برای آهنگ بعدی. برای برنده شدن شما باید به پایان برساند همه سه آهنگ به عنوان سریع که ممکن است با car.UP ورزشی فوق العاده خود را - سرعت بخشیدن به DOWN - LEFT معکوس - RIGHT چپ - راست

Share your آهنگ مسابقه tips and tricks!