خودرو خاص کمک Game


Loading...
Like105 Dislike28

خودرو خاص کمک Description

Rating:   78.95% with 133 votes
خودرو خاص کمک - بازی های مسابقه ای - بازی های ماشین

آزمون مهارت های رانندگی خود را در این بازی، ماموریت شما این است که دو اتومبیل خراب و سایر وسایل نقلیه به گاراژ قبل از زمان اجرا می شود. شما باید فقط سه شانس به استفاده از دو کامیون خود را و نگه داشتن اتومبیل، پس سقوط نیست و ارتقاء کامیون خود را بعد از هر سطح.

Share your خودرو خاص کمک tips and tricks!