نه لمس من Game

Like21 Dislike9

نه لمس من Description

Rating:   70% with 30 votes
نه لمس من - بازی های دوچرخه - بازی های ماشین

درایو دوچرخه خود را به دقت و بدون برخورد به موانع مانند اتومبیل های انتظار و زهکشی. دان تی 'ضربه دیوار که در دو طرف جاده دیده می شود. جمع آوری جعبه هدیه در راه خود را به دست آوردن امتیاز. کنترل: کلید های arrow به سرعت بالا سمت راست / چپ کلید های arrow به هدایت کردن کلید فلش به معکوس نوار فضا برای ترمز.

Share your نه لمس من tips and tricks!