بالا کامیون Game


Loading...
Like7 Dislike2

بالا کامیون Description

Rating:   77.78% with 9 votes
بالا کامیون - بازی های مسابقه ماشین - بازی های ماشین

بالا کامیون چالش کامیون نهایی است. شما باید سریع و پایان مسابقه همان سرعتی که شما می توانید قبل از زمان اجرا می شود. جلوگیری از توفنده چند بار به دلیل این باعث خواهد شد کامیون خود را به نابود شود. شما می توانید پول و تعمیر کیت در طول مسابقه است که کمک خواهد کرد که شما به پایان جمع آوری کند. آیا پول در محافل قرمز جمع آوری نمی کند چرا که شما از دست دادن امتیاز جمع آوری فقط کسانی که سبز. سر و صدا اتومبیل و تجاوز موانع در یک جنون بالا کامیون.

Share your بالا کامیون tips and tricks!