تن کامیون سوار Game


Loading...
Like19 Dislike7

تن کامیون سوار Description

Rating:   73.08% with 26 votes
تن کامیون سوار - بازی های مسابقه ماشین - بازی های ماشین

تن کامیون سوار بازی رانندگی است. شخصیت تون مورد علاقه خود را که آماده از طریق این سطوح خطرناک نژاد بدون از دست دادن کنترل خود را انتخاب کنید. در این بازی مسابقه، شما خواهید باید برای تکمیل 20 سطح با ماشین خود را بدون توفنده. نگاهی به تمام ستاره ها بدون از دست دادن تعادل می باشد. پرش، ترمز و یا سرعت بخشیدن به برای تنظیم سرعت خود را و لذت بردن از کلید ride.Arrow برای بازی "B " برای فرار از و نوار فضا به پرش.

Share your تن کامیون سوار tips and tricks!