توکیو دریفت پارکینگ Game


Loading...
Like8 Dislike2

توکیو دریفت پارکینگ Description

Rating:   80% with 10 votes
توکیو دریفت پارکینگ - بازی های پارکینگ خودرو - بازی های ماشین

بازی توکیو رانش پارکینگ و برخی از پاپ در نظر گرفتن برخی از سبک به خیابان با روش پارکینگ خود را. شما نیاز به درایو ماشین قرار دهید و بی اراده آن را به نقطه پارکینگ به جای فقط آن را هنگام رانندگی است. سازمان دیده بان برای عبور و مرور آنها را به عنوان ظرف غذا افتضاح در طبقه کلیدهای - درایو. فاصله - ترمز.

Share your توکیو دریفت پارکینگ tips and tricks!