پارکینگ کوچک Game


Loading...
Like1 Dislike0

پارکینگ کوچک Description

Rating:   100% with 1 votes
پارکینگ کوچک - بازی های پارکینگ خودرو - بازی های ماشین

است که هرج و مرج و ظروف سرباز یا مسافر در اتاق کودکان وجود دارد، اسباب بازی ها در طبقه پراکنده. هدف شما این است برای رد ماشین اسباب بازی و به آن پارک را به محل مناسب. رانندگی در اطراف اسباب بازی پیدا کردن راه راست در دخمه پرپیچ و خم. با این حال در عجله به عنوان زمان محدود است که در هر لحظه که پدر و مادر در می آیند و سرزنش پسر برای اتاق درهم و برهم. این بازی دارای گرافیک و گیم پلی بسیار عالی و لذت بخش.

Share your پارکینگ کوچک tips and tricks!