زمان برای پارک Game

Like7 Dislike1

زمان برای پارک Description

Rating:   87.5% with 8 votes
زمان برای پارک - بازی های پارکینگ خودرو - بازی های ماشین

کنترل اتوبوس، انجام مانور، و سعی کنید هر چیزی و یا هر کسی با استفاده از کلید های arrow در این بازی رانندگی بالا به پایین.

Share your زمان برای پارک tips and tricks!