زمان به پارک 2 Game


Loading...
Like80 Dislike28

زمان به پارک 2 Description

Rating:   74.07% with 108 votes
زمان به پارک 2 - بازی های پارکینگ خودرو - بازی های ماشین

اثبات رانندگی و پارکینگ مهارت های خود را در حالی که رانندگی خودرو را از طریق خیابان های شهرستان باریک. پارک خودرو به نقطه پارکینگ مشخص شده اند با دقت و جلوگیری از توفنده به اتومبیل های دیگر و یا محیط خیابان. رانندگی ماشین را به دقت به عنوان ترافیک در خیابان است. تکمیل کار در زمان داده شده به باز کردن بیشتر کلید های arrow به رانندگی levels.Use . پارک خودرو به نقطه پارکینگ مشخص شده اند.

Share your زمان به پارک 2 tips and tricks!