اتوماسیون راننده کامیون Game


Loading...
Like106 Dislike45

اتوماسیون راننده کامیون Description

Rating:   70.2% with 151 votes
اتوماسیون راننده کامیون - Other Games - بازی های ماشین

هی چوب زمان خود را به سر منزل وجود دارد. استفاده از مهارت های خود را با هجده چرخ برای حمل و نقل مقدار بسیار عظیمی از چوب سیاهههای مربوط به کارخانه. دون 'تی رها کردن crates.Don تی ' گیر کرده است. کنترل: Drive با استفاده از کلیدهای جهت دار بالا به جلو دریچه گاز، پایین معکوس، سمت راست خم به جلو، چپ ناب برگشت.

Share your اتوماسیون راننده کامیون tips and tricks!