توماس در مصر Game


Loading...
Like17 Dislike5

توماس در مصر Description

Rating:   77.27% with 22 votes
توماس در مصر - بازی های مسابقه ماشین - بازی های ماشین

در حال حاضر، توماس سفر به مصر باستان، آیا شما را به ماجراجویی با او می خواهید؟ من فکر می کنم 'خواهد شد بسیار سرگرم کننده! کنترل: کلید های arrow به کنترل بازی، سمت چپ به عقب تلنگر، حق تلنگر جلو، تا رو به جلو، به پایین بازگشت.

Share your توماس در مصر tips and tricks!