مفرس نخست ماموریت Game


Loading...
Like9 Dislike2

مفرس نخست ماموریت Description

Rating:   81.82% with 11 votes
مفرس نخست ماموریت - بازی های پارکینگ خودرو - بازی های ماشین

مفرس نخست ماموریت فلش بازی پارکینگ رایگان اساسا است، اما شما همچنین این شانس را به دو اتومبیل که در حال مسدود کردن ترافیک. در این شهرستان از رانندگان دیگر واقعا مراقب باشید که چگونه آنها رانندگی تا برای جلوگیری از حوادث ماموریت خود را برای دریافت اتومبیل های سمت چپ در وسط ترافیک و انتقال آنها را به نقطه امن تر است. برخی از ماشین ها به سادگی بر روی برخی از افراد دیگر 'ها نقطه پارکینگ تا دوباره شما نیاز به آنها را انتخاب کنید تا و انتقال آن به نقطه ای دیگر است. آن لذت ببرید!

Share your مفرس نخست ماموریت tips and tricks!