چالش پارکینگ Game

Like3 Dislike2

چالش پارکینگ Description

Rating:   60% with 5 votes
چالش پارکینگ - بازی های پارکینگ خودرو - بازی های ماشین

چالش پارکینگ بازی پارکینگ سریع ء که در آن شما نیاز به پارک خودرو در مکان های از پیش تعریف شده است. در اوایل شما پارک بیشتری کسب می کنید. کنترل: صفحه کلید

Share your چالش پارکینگ tips and tricks!