سریع و Phineas Game


Loading...
Like12 Dislike5

سریع و Phineas Description

Rating:   70.59% with 17 votes
سریع و Phineas - بازی های مسابقه ماشین - بازی های ماشین

TRON جالب بازی که در آن شما کنترل ماشین از آینده مدل دهید. وظیفه شما این است برای نابود کردن تمام مخالفان در میدان جنگ. یک کمربند های رنگی پشت سر شما، با استفاده از آن شما می توانید مخالفان خود را به دام گرفتن وجود دارد. شما می توانید در برابر کامپیوتر یا یک دوست بازی کند.

Share your سریع و Phineas tips and tricks!