رانندگی چالش Game


Loading...
Like73 Dislike41

رانندگی چالش Description

Rating:   64.04% with 114 votes
رانندگی چالش - Other Games - بازی های ماشین

به چالش کشیدن مهارت های رانندگی به این بازیکن 'است. شما قرار است به جلو حرکت عبور از همه موانع اعضای هیات او راه و رسیدن به مقصد. شما قرار است برای جلوگیری از ماشین گرفتن سقوط کرد و جمع آوری دلار به عنوان بسیاری که ممکن است در راه به دست آوردن امتیاز. این بازی awesome از تیم dhoola.SpaceBar به بازنگری کلید های arrow به کنترل است

Share your رانندگی چالش tips and tricks!