تیم داغ چرخ مطابقت کردن Game

Like17 Dislike7

تیم داغ چرخ مطابقت کردن Description

Rating:   70.83% with 24 votes
تیم داغ چرخ مطابقت کردن - بازی های مسابقه ماشین - بازی های ماشین

امتیاز مگا با ساخت بازی از دو یا چند کارت. مطابقت کردن کارت در دست خود را به آنهایی که در هیئت مدیره در تیم داغ چرخ بازی تا بازی. گرفتن حداقل دو در یک ردیف . بیشتر کسب امتیاز بیشتر.

Share your تیم داغ چرخ مطابقت کردن tips and tricks!