تاکسی پارکینگ های 3d Game


Loading...
Like105 Dislike49

تاکسی پارکینگ های 3d Description

Rating:   68.18% with 154 votes
تاکسی پارکینگ های 3d - بازی های پارکینگ خودرو - بازی های ماشین

تاکسی پارکینگ 3D در بازی های 3d وحدت که در آن شما باید برای پارک تاکسی زرد در فضای قرمز. دنبال فلش برای پیدا کردن منطقه که در آن شما را مجبور به پارک. پارکینگ تاکسی 3D بسیاری از سطوح را برای شما به playUse کلید فلش به بازی بازی.

Share your تاکسی پارکینگ های 3d tips and tricks!