راش ناوشکن تاکسی Game


Loading...
Like13 Dislike4

راش ناوشکن تاکسی Description

Rating:   76.47% with 17 votes
راش ناوشکن تاکسی - بازی های مسابقه ماشین - بازی های ماشین

در حال راننده تاکسی هیچ کار آسان است. مبارزه با ترافیک راه خود را در تمام طول روز در زمان به مشتریان خود را دریافت کنید می تواند بسیار خسته کننده. خب، نه دیگر! سعی کنید این کابین جدید، مجهز به همه چیز شما نیاز به درایو سریع تر: زره پوش های ضد گلوله، یک مسلسل و چرا که نه، یک فیر راکت! فقط مهمات نامحدود خود را در هر چیزی که می آید در راه خود را از ساقه و اجازه ندهید که هر گونه موانع، و نه حتی دیگر اتومبیل های پارک شده شما را از رسیدن به مسافر خود را در زمان! شروع به رانندگی در این عصر جدید برای تمام رانندگان تاکسی! استفاده از کلید های arrow به هدایت، سرعت بخشیدن به و معکوس، فضای برای شکستن، 'Z' و 'X' به ساقه اسلحه خود را.

Share your راش ناوشکن تاکسی tips and tricks!