درایور مخزن کامیون 2 Game


Loading...
Like143 Dislike43

درایور مخزن کامیون 2 Description

Rating:   76.88% with 186 votes
درایور مخزن کامیون 2 - بازی های مسابقه ماشین - بازی های ماشین

شما راننده را از مخزن کامیون. هر بار که شما دریافت کار - رانندگی سریع و امن برای ارائه بنزین و نفت به مقصد اجتناب از تصادفات جاده ای آن است. دریافت امتیاز حداکثر برای ارائه سریع و امن است. کنترل: کلید های arrow به رانندگی SPACE ترمز M در نقشه نگاه کنید.

Share your درایور مخزن کامیون 2 tips and tricks!