مخزن کامپیوتر Game


Loading...
Like28 Dislike6

مخزن کامپیوتر Description

Rating:   82.35% with 34 votes
مخزن کامپیوتر - بازی های مسابقه ماشین - بازی های ماشین

مخزن کامپیوتر فیزیک مبتنی بر بازی تانک عالی ساخته شده توسط GameTornado است. درایو مخزن شما و نابود کردن همه چیز را در راه خود را به عنوان درایو خود را به خط پایان. کنترل: کلیدهای UP / DOWN = به جلو / معکوس، فلش چپ / راست = کانن UP / DOWN، فضا = شوت

Share your مخزن کامپیوتر tips and tricks!