باتلاق های باری، کامیون Game

Like14 Dislike5

باتلاق های باری، کامیون Description

Rating:   73.68% with 19 votes
باتلاق های باری، کامیون - بازی های مسابقه ماشین - بازی های ماشین

استاد مهارت های رانندگی خود را آنلاین و مدیریت برای ارائه و بشکه بسیاری از آنجا که می توانید و رسیدن به خط پایان در یک قطعه. 12 سطح شدید شما می توانید بازی و تجربه این چالش جدید وجود دارد. موفق باشید و لذت ببرید! کنترل: استفاده از کلید های arrow به رانندگی و تعادل کامیون و تریلر.

Share your باتلاق های باری، کامیون tips and tricks!