سوزان "نخست روز رانندگی Game

Like37 Dislike17

سوزان "نخست روز رانندگی Description

Rating:   68.52% with 54 votes
سوزان

این یک بازی رانندگی برای دختران است، پدر و مادر سوزان 'یک ماشین زیبا به عنوان کارت هدیه به او. فردا یکشنبه است و او تصمیم می گیرد برای رفتن به سوپر مارکت برای خرید برخی از مواد غذایی و پس از آن به تئاتر بروید. این بسیار مناسب است با ماشین او را، اما او باید مراقب باشید چرا که او یک تازه کار است. در حال حاضر او را برای کمک به کامل از تمام وظایف خود را بدون توفنده.؟ بازی این بازی = استفاده از ماوس

Share your سوزان "نخست روز رانندگی tips and tricks!