زنده ماندن در شب Game


Loading...
Like8 Dislike1

زنده ماندن در شب Description

Rating:   88.89% with 9 votes
زنده ماندن در شب - بازی های مسابقه ماشین - بازی های ماشین

شخم زدن از طریق زامبی ها و پاره کردن از طریق ارواح، فاسد احشاء به عنوان بهترین شما می توانید به زنده ماندن در شب! تعداد مطلق از ارواح شما نیاز به پاره کردن از طریق آنچه باعث می شود این تجربه بهتر از هر تجربه زامبی های دیگر است! استفاده از کلید های arrow خود را به درایو SUV.

Share your زنده ماندن در شب tips and tricks!