سوپرها دوچرخه چالش Game

Like63 Dislike18

سوپرها دوچرخه چالش Description

Rating:   77.78% with 81 votes
سوپرها دوچرخه چالش - بازی های دوچرخه - بازی های ماشین

مسابقه دوچرخه سواری فوق العاده خود را به چالش دیگر سواران در نژاد خود را به خط پایان. دوچرخه در این بازی بسیار جذاب می باشد. پایان در بالا 3 برای باز کردن سطح بعدی. A / D یا چپ / راست: هدایت، W / تا: شتاب. S / پایین: ترمز. X / N: توربو (خراش زانو خود را بر روی زمین برای افزایش توربو متر خود را با فشار دکمه برای استفاده از توربو زمانی که آن را 'پر.)

Share your سوپرها دوچرخه چالش tips and tricks!