مسابقه سوپراسپرت Game


Loading...
Like8 Dislike9

مسابقه سوپراسپرت Description

Rating:   47.06% with 17 votes
مسابقه سوپراسپرت - بازی های مسابقه ماشین - بازی های ماشین

همه می توانند رانندگی اما نه هر کس می تواند هموار بدون خارش و یا ضربه زدن به ماشین راندگی. در نظر بگیرید خودتان ممتاز چون امروز شانس با شما است! شما می توانید یک ماشین است، نه یک ماشین به طور منظم، اما است supercar را انتخاب کنید. آماده برای یک چالش دشوار در مسابقه سوپراسپرت دریافت کنید. شما باید به مسابقه در برابر مخالفان بسیار ماهر و غلبه بر. شما 5 اتومبیل های که از آن شما می توانید انتخاب کنید، تغییر رنگ خود را، و ارتقاء زدن، سرعت و شتاب خود را با پول شما را با هر نژاد دست آورید. هم بزرگ است با مسابقه سوپراسپرت! استفاده از کلید های arrow به کنترل ماشین شما و استفاده از فاصله برای ترمز.

Share your مسابقه سوپراسپرت tips and tricks!