Supercar پارکینگ 2 Game


Loading...
Like10 Dislike3

Supercar پارکینگ 2 Description

Rating:   76.92% with 13 votes
Supercar پارکینگ 2 - بازی های پارکینگ خودرو - بازی های ماشین

تست مهارت های پارکینگ خود را در حالی که رانندگی فرکانس ها! اما مراقب باشید - هر گونه وسیله نقلیه و یا مانع شما خواهد ضربه ماشین شما صدمه بزند. با استفاده از سرعت و قدرت مانور از ماشین خود را برای بررسی در همه پارکینگ های مورد نیاز قبل از زمان اجرا می شود!

Share your Supercar پارکینگ 2 tips and tricks!