سوپر رالی 3D Game

Like43 Dislike21

سوپر رالی 3D Description

Rating:   67.19% with 64 votes
سوپر رالی 3D - بازی های مسابقه ماشین - بازی های ماشین

مسابقه با دیگر اتومبیل های AI کنترل می شود. سخت تر از آن است که با یک کم کلید camera.Use پرواز های arrow به رانندگی باشد.

Share your سوپر رالی 3D tips and tricks!