پارکینگ سوپر اتومبیل 2 Game


Loading...
Like188 Dislike73

پارکینگ سوپر اتومبیل 2 Description

Rating:   72.03% with 261 votes
پارکینگ سوپر اتومبیل 2 - بازی های پارکینگ خودرو - بازی های ماشین

آیا شما فکر می شما یک راننده خوب است؟ آیا شما بسیاری از مهارت رانندگی فوق العاده؟ اگر جواب شما مثبت است، chanllenge این بازی است. شما نیاز به پارک خودرو را در جای مناسب بدون توفنده هر چیز دیگری. اگر شما ضربه چیز دیگری، شما خون خود را از دست بدهند. هنگامی که خون خود را خالی است، شما از دست دادن بازی. ماشین خود را و هم خوب است! کنترل: کنترل: فلش = کنترل ماشین

Share your پارکینگ سوپر اتومبیل 2 tips and tricks!