تابستان شستشوی خودرو Game

Like100 Dislike36

تابستان شستشوی خودرو Description

Rating:   73.53% with 136 votes
تابستان شستشوی خودرو - Other Games - بازی های ماشین

آماده برای یک سفر جاده ای در تابستان دریافت با شستن ماشین خود را و به دست آوردن آن همه زرق و برق دار و کروم برای کروز پایین به ساحل. لباس در لانگ بیچ لباس برای سرد به عنوان شستشو ماشین شما می تواند کثیف! کنترل: استفاده از موس خود را به بازی.

Share your تابستان شستشوی خودرو tips and tricks!