شیرین کاری شیدایی 2 Game

Like19 Dislike7

شیرین کاری شیدایی 2 Description

Rating:   73.08% with 26 votes
شیرین کاری شیدایی 2 - بازی های دوچرخه - بازی های ماشین

در شیرین کاری شیدایی 2، برگرد موتور خود را، بررسی لاستیک و اجازه پاره کردن به عنوان شما را از طریق هوا پرواز و ضربه به عنوان بسیاری از stunts دیوانه به عنوان شما می توانید در محدودیت زمانی. انجام کلاهبرداری ستمکار، با فشار دادن و نگه داشتن کلید مشخص شده و رها قبل از فرود، و مطمئن شوید که به دقت با مقدار جریان بنزین را کنترل استفاده می کنید (و یا می خواهید تصادف !). شما می توانید از تبدیل شدن به قهرمان نهایی شیرین کاری! جنبش کلیدهای؟ تغییر direction- نوار فضا؟ Boost- کنترل؟ Stunts- تعداد کلید

Share your شیرین کاری شیدایی 2 tips and tricks!