گیر در ترافیک Game


Loading...
Like21 Dislike9

گیر در ترافیک Description

Rating:   70% with 30 votes
گیر در ترافیک - بازی های پارکینگ خودرو - بازی های ماشین

آماده برای بزرگترین چالش تا کنون، گیر در ترافیک به مهارت های پارکینگ شما را به حداکثر و صبر خود را تست کنید. این بازی پارکینگ متعادل بین رانندگی و پارکینگ بازی ماشین، شما باید به تصویب بین اتومبیل که بسیار نزدیک به یکدیگر است. بنابراین patinence و هوشمند باشد و شما قادر خواهید بود برای به پایان بازی. لذت بردن از شال

Share your گیر در ترافیک tips and tricks!