خیابان مسابقه Game


Loading...
Like22 Dislike13

خیابان مسابقه Description

Rating:   62.86% with 35 votes
خیابان مسابقه - بازی های مسابقه ماشین - بازی های ماشین

خیابان مسابقه یک بازی 3D خیابان مسابقه است. هدف از این بازی است که به ضرب و شتم مخالفان خود را به خط پایان به عنوان شما را از طریق پنج دوره به طور فزاینده دشوار نژاد. برای کمک به شما برنده شوید، شما می تواند کاهش سرعت زمان برای کمک به شما در اطراف گوشه روی حیله و تزویر تر تبدیل، اما شما فقط می توانید از آن استفاده کنید در حالی که برای کوچک است، بنابراین استفاده از آن را عاقلانه! اشاره از ما خواهد بود برای جلوگیری از اتومبیل های دیگر، آنها دوباره 'ترس به شما ارنج زدن کردن البته نه کلید های arrow - درایو. R - تنظیم مجدد موقعیت خودرو. حرکات S -Slow. B - نظر سوئیچ.

Share your خیابان مسابقه tips and tricks!