کوک 'سرعت چیس Game


Loading...
Like8 Dislike2

کوک 'سرعت چیس Description

Rating:   80% with 10 votes
کوک  'سرعت چیس - بازی های مسابقه ماشین - بازی های ماشین

پیشی جستن gantu کاپیتان برای گرفتن آزمایش! گزارش نشان می دهد که تعداد زیادی از آزمایش های شل در این جزیره هستند. کلسیم کوک رسیدن به آنها را قبل از کاپیتان Gantu؟ مسابقه پس از آزمایش برای کمک به اونا در حالی که Gantu است تعقیب پس از !. استفاده از فلش چپ / راست برای سرعت بخشیدن به و کم کردن سرعت. بالا / پایین فلش به اجتناب از موانع و انتخاب کنید تا اشیاء. استفاده از نوار فضا به گسترش پنجه و گرفتن یک آزمایش. وجود دارد همیشه آزمایش دیگری پیش رو، بنابراین نمی 'T کم کردن سرعت!

Share your کوک 'سرعت چیس tips and tricks!