Stickman مانع Game


Loading...
Like33 Dislike5

Stickman مانع Description

Rating:   86.84% with 38 votes
Stickman مانع - بازی های دوچرخه - بازی های ماشین

شما تا کنون دیده پدال نینجا چوب مانند یک دیو بالا، پایین و اطراف دوره موانع مختلف در حالی که لگد زدن از combos مهارت های قاتل؟ اگر جواب شما بود هیچ، سپس خودتان بند در برای برخی از مسابقه چوب بیمار و عمل شیرین کاری سریع و خشمگین نوار فضا:! پدال

Share your Stickman مانع tips and tricks!