Stickman مسابقه 3D Game


Loading...
Like169 Dislike95

Stickman مسابقه 3D Description

Rating:   64.02% with 264 votes
Stickman مسابقه 3D - بازی های دوچرخه - بازی های ماشین

تاریخ رقابت که در آن نژاد ماموت یخ زده را برای اولین بار به رسیدن به خط پایان. را فشار هوایی و انتخاب بیش از ماموت های دیگر را امتحان کنید و بسته می شود. برنده مسابقه برای باز کردن لیگ های جدید برای رقابت در. هیچ چیز نمی تواند ماموت منجمد متوقف وقتی کشویی پایین شیب یخی، به جز یکی دیگر از ماموت منجمد، بنابراین سعی کنید برای جلوگیری از مخالفان خود را به عنوان آنها بیش از شما پرش!

Share your Stickman مسابقه 3D tips and tricks!