Stickman رایگان سوار Game

Like19 Dislike9

Stickman رایگان سوار Description

Rating:   67.86% with 28 votes
Stickman رایگان سوار - بازی های دوچرخه - بازی های ماشین

نگاهی به سوار شدن بر روی این دوچرخه سنگین پایین از طریق بیابان Stickman. stickmen آن آرن تی 'شناخته شده برای همچنین قابلیت های فیزیکی خود را مگر اینکه آنها در حال اجرا به دور از گلوله، در حال اجرا را گلوله، یا ducking پشت جلد. از گلوله. اما این استیک در تلاش است تا ترک که جهان پشت و بالای این تپه حتی اگر آن را به او می کشد. (این خواهد شد.) با استفاده از کلید های arrow به سرعت بخشیدن به و تعادل در دوچرخه. فاصله مطبوعات به پرش دوچرخه.

Share your Stickman رایگان سوار tips and tricks!