استیون جهان خودرو Game

Like41 Dislike32

استیون جهان خودرو Description

Rating:   56.16% with 73 votes
استیون جهان خودرو - بازی های مسابقه ماشین - بازی های ماشین

استیون جهان است که در یک ماموریت در ماشین با نام تجاری جدید خود را. کمک به او را در گرفتن تمام سکه ها از سطوح مختلف، را به سنگهای برای به دست آوردن شتاب. کامل تمام مدارهای گرفتن بالاترین نمره ممکن است. از آن لذت ببرید در استیون 'ها جهان است. کنترل: کلید های arrow به رانندگی کنید.

Share your استیون جهان خودرو tips and tricks!