نقطه شکارچی Game


Loading...
Like6 Dislike2

نقطه شکارچی Description

Rating:   75% with 8 votes
نقطه شکارچی - بازی های پارکینگ خودرو - بازی های ماشین

بازی این بازی پارکینگ بسیار جذاب و بهبود مهارت های رانندگی خود را سریع تر از هر بازی ماشین های دیگر. بیشترین بازی های پارکینگ بالای صفحه نمایش، که بدان معنی است که ماشین از بالا دیده می شود. این به شما می دهد به نفع داشتن نقاط کور و یا موانع در راه خود را ندارد.

Share your نقطه شکارچی tips and tricks!